Kasy fiskalne, nowe przepisy – nowe obowiązki!

przez | 12 listopada 2019

Do 31 lipca 2019 powinna nastąpić zmiany tablicy stawek VAT w urządzeniu fiskalnym według wzoru:

Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto: Podatnik jest zobowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
Pracownik powinien przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji złożyć podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Do 31 maja 2019 należy uzyskać oświadczenia od pracowników prowadzących sprzedaż na kasie fiskalnej przed 1 maja 2019

Podstawa prawna: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 816 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.  Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2))