Kasa rejestrująca

Urządzenie elektroniczne, służące do ewidencjonowania i rejestracji sprzedaży detalicznej towarów i usług oraz podatku VAT.

Fiskalizacja

Jest to jednorazowa i nieodwracalna czynność przestawienia pamięci kasy fiskalnej z trybu treningowego w tryb fiskalny.  Podczas tego procesu autoryzowany serwisant  programuje w pamięci urządzenia :

  • stawki PTU
  • nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy , miejsce instalacji kasy)
  • NIP

Od momentu fiskalizacji urządzenie rejestruje sprzedaż w pamięci fiskalnej.

PTU

Podatek od towarów i usług (od ang. VAT – value added tax ). Stawki podatkowe wprowadza się do pamięci fiskalnej podczas fiskalizacji kasy ale można je zmieniać w trakcie użytkowania ( max 30 razy ).

Raport dobowy

Raport fiskalny wykonywany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w kolejnym dniu roboczym.

Raport okresowy

Jest to raport fiskalny wykonany w interesującym nas przedziale czasowym. Szczególnym raportem okresowym jest raport fiskalny miesięczny. Raport okresowy zawiera wszystkie raporty dobowe w dany przedziale czasowym oraz ich posumowanie.

Totalizery

Totalizery to wewnętrzne liczniki w kasie fiskalnej, które zawierają informacje o sprzedaży w określonych stawkach podatkowych, liczbie i kwocie wystawionych oraz anulowanych paragonów. Po wykonaniu raportu dobowego totalizery są zerowane.