5 kroków jak rozpocząć ewidencję kasową


 1. Wybierz urządzenie fiskalne.
  Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany w czym chętnie pomożemy. Kasy i drukarki coraz częściej poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką. Z tego względu ważne jest dobre dopasowanie urządzenia do obecnych i przyszłych potrzeb podatnika. Często klienci, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego, jako jedyne kryterium wyboru przyjmują cenę. Takie myślenie może w przyszłości uniemożliwić sprawne funkcjonowanie placówki podatnika. Instalując urządzenie, trzeba wiedzieć, czy wybrane urządzenie pozwoli na rejestrowanie tylko prostych informacji (np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też będzie współpracowało z systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie placówką. //Wybierając urządzenie należy pamiętać o kasie/drukarce rezerwowej – w przypadku awarii urządzenia głównego nie wolno prowadzić sprzedaży.
 2. Kup wybraną kasę/drukarkę fiskalną.
  Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej online, przysługuje zwrot na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł (za każde urządzenie). Jeżeli podatnik zaprzestanie użytkowania kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obowiązany jest do zwrotu kwot uzyskanych z tego tytułu.
 3. Dokonaj fiskalizacji.
  Następnie trzeba nieodwracalnie uaktywnić pamięć fiskalną (fiskalizacja). Dokonuje tego uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź importera kas. Od tej pory w pamięci będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane na kasie. Fiskalizacja urządzenia online oznacza również jego rejestrację w CRK, a w następstwie nadawany jest nr ewidencyjny, który serwisant umieszcza na obudowie urządzenia.
 4. Rozpocznij ewidencję obrotu.
  Na początku ewidencji kasowej kluczową rolę pełni serwisant, który uaktywni pamięć kasy i pomoże zaprogramować urządzenie, a także przeszkoli personel. Od tego, jakich instrukcji udzieli serwisant i ile podatnik otrzyma czasu, by zapoznać się z urządzeniem, zależeć będzie łatwość i szybkość obsługi klientów oraz prawidłowa sprawozdawczość potrzebna dla kontroli skarbowej lub podatkowej.
 5. Stosuj obowiązujące przepisy.
  Gdy przedsiębiorca rozpocznie rejestrację obrotów na kasie fiskalnej, musi pamiętać o kilku ważnych działaniach.
  Przede wszystkim musi on:
  – rejestrować sprzedaż i wydawać klientowi oryginał paragonu,
  – wykonywać dzienny raport fiskalny na koniec każdego dnia (w którym wystawiono paragon(y) fiskalny(e)),
  – wykonywać raport miesięczny na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (najpóźniej do 25-tego następnego miesiąca w którym wystawiono paragon(y) fiskalny(e)),
  – przechowywać dokumenty kasowe przez okres: raporty pięć lat – licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone/wydane,
  – dokonywać obowiązkowych przeglądów technicznych kasy (co 24 miesiące) wykonywanych przez autoryzowaną firmę serwisową. Po każdym przeglądzie serwisant ma obowiązek zamieszczać wpis z przeprowadzonej usługi w książce kasy rejestrującej (dostarczanej przy zakupie kasy), przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia.

Ofertę cenową i odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli konsultant pod numerem tel: +44 / 649 58 85 (od pn do pt, w godz. od 8:00 do 16:00)

Ofertę cenową i odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli konsultant pod numerem tel: +44 / 649 58 85 (od pn do pt, w godz. od 8:00 do 16:00)