Serwis urządzeń fiskalnych


Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników realizuje serwis urządzeń fiskalnych obejmujący szeroki zakres usług:

  • Programowanie kas fiskalnych – wprowadzanie informacji drukowanych w nagłówku każdego paragonu, parametry pracy, data i czas, baza towarowa, stawki VAT
  • Szkolenie z obsługi urządzenia – zapoznanie z budową i funkcjonowaniem urządzenia, nauka sprzedaży i pracy na kasach/drukarkach, zalogowanie kasjera, wpłata i wypłata gotówki, kasowanie całej transakcji, anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji, zerowanie stanu błędu, raporty fiskalne i podglądowe: dzienne i miesięczne. Podłączenie do Internetu oraz wysyłanie danych do CRK (Centralne Repozytorium Kas).
  • Fiskalizacja – urządzenie zaraz po zakupie znajduje się w trybie szkoleniowym. W trybie tym moduł fiskalny nie jest aktywowany, w związku z czym nie rejestruje on żadnych transakcji. Kasa w takim trybie pracy wykorzystana może zostać, na przykład podczas szkolenia personelu. Aby kasa nadawała się do użytku w prowadzeniu działalności gospodarczej, należy poddać ją procesowi fiskalizacji. Proces ten polega na aktywowaniu modułu fiskalnego. Od momentu fiskalizacji kasa rejestruje wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu.
  • Przeglądy okresowe – obowiązkowa kontrola urządzenia fiskalnego wynikająca z przepisów właściwej ustawy co 2 lata. Głównym celem przeglądu jest sprawdzenie poprawności działania urządzeń fiskalnych oraz kontrola całości i nienaruszalności plomby serwisowej. Zakończeniem kontroli jest dokonanie odpowiedniego wpisu w książce serwisowej i zgłoszenie do CRK. Przegląd okresowy jest usługą płatną, a jego terminowość powinna być przestrzegana przez Użytkownika urządzenia.
  • Naprawa usterek.
  • Odczyty pamięci fiskalnej – wydruk łącznego raportu okresowego w trybie serwisowym. Po dokonaniu odczytu serwis przygotuje dokumenty, które należy złożyć w właściwym US. Przygotowanie do odczytu jest czynnością serwisową odpłatną.

Gwarantujemy sprawny serwis oraz profesjonalną pomoc techniczną.

Dokument o przygotowaniu urządzenia fiskalnego do odczytu

Ofertę cenową i odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli konsultant pod numerem tel: +44 / 649 58 85 (od pn do pt, w godz. od 8:00 do 16:00)